Organizace dne

 

V průběhu dne se vystřídají různé aktivity. Ty se snažíme zařazovat vyváženě tak, aby se děti plně soustředily na každou z nich. Jednotlivé části programu se běžně přizpůsobují ročnímu období, aktuálnímu počasí, nadcházejícím svátkům (Vánoce, Velikonoce) a podobně. Výjimkou také nejsou půldenní výlety do přírody, zájmových center, divadel či podobné události. O těchto výletech budou rodiče informováni vždy v dostatečném předstihu.

Následující harmonogram Vám dobře nastíní, jak vypadá obyčejný den u nás.

 

CO DĚLÁME CELÝ DEN?

7:00-8:00

Povídáme si o tom, co se nám přihodilo, co chceme dělat, jak jsme prožili dny doma, co budeme dělat celý den, týden.

Děti se scházejí postupně od 7:00 hodin. Učitelka nabízí dětem činnosti a hry v koutcích dle připraveného denního plánu, který je naplánován v souvislosti se záměry týdenního plánu, případně plánu měsíčního.

8:00 - 9:00

Před svačinkou si ještě zacvičíme. Pak si dáme dobrou svačinu, aby nám nekručelo v bříšku. Svačinku si starší i mladší děti berou samy za pomoci uklízečky nebo učitelky od 8:30 - 9:00.


9:00 - 9:30

Po svačince pokračujeme ve hrách, činnostech dle denního plánu.

Děti si samy zvolí koutek nebo činnost, kterou chtějí dělat. Po ukončení hry v jednotlivých koutcích děti samy uklízejí. A co všechno děláme? Malujeme, kreslíme, modelujeme, tvoříme, povídáme, hrajeme si a zazpíváme. Jsou to integrované didakticky cílené celky, zaměřené na rozvoj dítěte v oblasti poznávací, komunikativní, smyslové, estetické ve formě spontánní a řízené činnosti.


9:30 - 11:30

Chystáme se ven, na vycházku, do lesa, na zahradu.

Nenásilně ukončíme dle potřeb dětí jednotlivé činnosti a chystáme se na pobyt venku. Snažíme se samostatně obléci, malé děti požádají o pomoc. Pobyt venku je dětem přizpůsoben. Dle počasí využíváme zahradu, na jaře a na podzim chodíme na vycházky, kde pozorujeme přírodu. V zimě se věnujeme zimním hrám, bobujeme, stavíme sněhuláky, koulujeme se.

11:30 - 12:00

Máme už velký hlad, obědváme.

Z pobytu venku se těšíme na dobrý oběd. Polévka je dětem rozlévána, starší děti používají k jídlu kompletní příbor, mladší děti dle možností. Opravdu hladové děti si chodí samy přidávat. Po jídle si vše po sobě děti uklízejí.

12:00 - 14:30

Po obědě provedeme hygienu a chystáme se odpočívat.

Děti se převlékají do pyžamka, na své židličky si odkládají oděv. Následuje poslech pohádky. Učitelka čte knížku, povídá pohádku na přání dětí nebo ji pustí ze záznamu. Kdo neusne, vstává dříve a může si hrát, kreslit, skládat, prohlížet knížky, aby nevzbudil své spící kamarády. Děti vstávají podle potřeby nejpozději však v 14:30 hod., kdy je čeká odpolední svačinka.

14:30 - 16:00

Jsme odpočatí, svačíme, hrajeme si s tím, co nás baví, povídáme si.

Odpolední zájmové činnosti, volné hry, pohybové aktivity, dle zájmu dětí pokračování didakticky cílených činností a čekáme až pro nás přijde maminka, tatínek, dědeček, babička......